Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

XLII ZJAZD DELEGATÓW ZNP 21-23 XI 2019 r.

17 listopada 2019

Znalezione obrazy dla zapytania: logo znp do pobrania"

ZJAZD

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

21-22-23 XI 2019 r.

Rejon Zachodni będą  reprezentować koleżanki: Faksa Izabela – Prezes Oddziału ZNP w Rybniku, Hudek Katarzyna – Prezes Oddziału ZNP w Godowie,  Witala-Sługa Ilona – Prezes Oddziału ZNP w Żorach oraz Gość Honorowy kol. Kazimierz Piekarz.

W pierwszym dniu odbędzie się część sprawozdawcza, udzielenie absolutorium i wybór nowego Prezesa ZNP. Dzień drugi to: oficjalne otwarcie, wystąpienie Prezesa ZNP, wystąpienia gości i przewodniczącej Komisji Programowej oraz dyskusja nad programem działania na następną kadencję.  Ostatni dzień to Przyjęcie zmian w Statucie ZNP, uchwał, kierunków i wytycznych programu na kadencję 2019-2024 oraz zamknięcie obrad.

Prezesem ZNP został wybrany kol. Sławomir Broniarz. Gratulujemy

Szczegółowe informacje można znaleźć w aplikacji ZNP i na stronie internetowej.