Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Informacja dla strajkujących

30 kwiecień 2019

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że w dalszym ciągu trwają konsultacje i rozmowy z Dyrektorami, dotyczące możliwości rozłożenia potrąceń na raty, otrzymania zapomogi losowej z ZFŚS, czy wcześniejszej wypłaty świadczenia urlopowego. Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 15 maja będzie podejmował decyzje dotyczące możliwości wypłaty zapomogi losowej ZNP osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej, abyśmy przynajmniej w symboliczny sposób mogli zrekompensować poniesione straty.

Podjęta w dniu 26 kwietnia br. uchwała o zawieszeniu strajku była decyzją słuszną. Był to największy od lat strajk pracowników oświaty.

Strajkując od 8 kwietnia, przez trzy tygodnie,  pokazaliśmy jedność i jednomyślność środowiska oświatowego w całej Polsce. Mówiliśmy i pokazywaliśmy, że edukacja idzie w złym kierunku, wprowadzane rozwiązania są nieprzemyślane i nieprzygotowane, likwidacja gimnazjów jest złym pomysłem, podstawy programowe i zestawy lektur cofają nas o 30 lat. Uczniowie pracują na dwie zmiany, materiał jest za obszerny, a od września w szkołach ponadpodstawowych będą jednocześnie realizowane dwie podstawy programowe i będą obecne dwa roczniki uczniów. Przez trzy tygodnie cała Polska patrzyła na naszą determinację, jedni nam kibicowali, inni byli przeciwni. Pokazaliśmy, że można się zorganizować i przeciwstawić, nie trzeba godzić się na niegodne dla uczniów, rodziców i nauczycieli warunki funkcjonowania systemu oświaty.  Wierzę, że te trzy tygodnie wielu pracownikom oświaty, samorządowcom, dyrektorom i społeczeństwu dały powód do przemyśleń. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podpisał porozumienia z rządem.

Zawieszenie strajku to nie koniec, to początek zmian, czy dobrych to pokaże czas, ale mam nadzieję, że tak.

Przed nami bardzo ważny etap, dyskusja w gronie pracowników na temat: okrągłego stołu zorganizowanego przez ZNP, rozmowy ze środowiskiem na temat nowej edukacji i promocja programu „Szkoła na szóstkę”, który wg mnie jest prawdziwym majstersztykiem:

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za udział w strajku: wszystkim pracownikom oświaty, związkowcom i nie związkowcom. Pragnę również podziękować za współpracę członkom Komitetów Strajkowych oraz dyrektorom placówek i władzom samorządowym. Wyrazy podziękowania kieruję do Rodziców za gesty wsparcia.

Proszę o Wasze sugestie dotyczące kolejnego etapu sporu zbiorowego. W drugiej połowie maja planujemy zorganizować kolejne spotkanie przedstawicieli Komitetów Strajkowych i przedyskutować nasze działania.

Prezes Oddziału ZNP w Żorach Ilona Witala – Sługa


Zapomogi dla strajkujących, którzy znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej

1/ dla osób, które nie należą do związków zawodowych – „Komisja ds. Pomocy Materialnej”

 • odpowiedni druk,
 • minimum 9 dni strajku,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

2/ dla członków ZNP z Oddziału w Żorach:

 • odpowiedni druk zapomogi losowej,
 • 14-13 dni strajku i
 • 1 z warunków: osoba prowadząca 1-osobowe gospodarstwo domowe, jedyny żywiciel rodziny, pracownik obsługi (Uchwała nr 36/2019 r. z 15 maja 2019 r.)
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

5 czerwca komisja przyznała zapomogi. Prezesi będą informowani o przyznanych zapomogach. 

3/ dla członków ZNP z Zarządu Głównego:

 • odpowiedni druk zapomogi losowej „Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy dla członków ZNP”
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

4/ dla małżeństw strajkujących:

 • druk jeden z poprzednich,
 • oboje małżonkowie brali udział w strajku,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

wszystkie wnioski z dokumentami należy dostarczyć do biura ZNP do 31 maja.