Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Informacja w sprawie ustawy Karta Nauczyciela

1 grudnia 2017

27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym – mimo negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych – nowelizację Karty Nauczyciela w zakresie:

 

Za ustawą głosowało 274 posłów, w tym 231 z Prawa i Sprawiedliwości, 26 z KUKIZ‘15, 10 z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw głosowało 161 posłów, w tym 130 z Platformy Obywatelskiej                                  i 20 z Nowoczesnej.[1]

 

W czasie prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie, przedstawiciel ZNP zgłosił szereg poprawek,                            w tym najdalej idącą o wyłączeniu z procedowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

 

Dzięki determinacji ZNP podczas procedowania ustawy w Sejmie, Minister Edukacji Narodowej wycofała się:

 

Ponadto ZNP zgłaszał poprawki dotyczące pozostawienia w Karcie Nauczyciela:

 

a także

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych domagał się również:

 

Niestety poprawki zgłoszone przez ZNP zostały odrzucone.

 

24 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych.      Nie wziął pod uwagę wniosku ZNP o jej zawetowanie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Karta Nauczyciela w nowym brzmieniu.

Wkrótce ZNP rozpocznie cykl szkoleń, które przybliżą nauczycielom zakres zmian, a także przedstawią zadania ogniw związkowych w kontekście przyjętej nowelizacji.

 

ZNP w batalii o Kartę Nauczyciela w Sejmie i Senacie pozostał sam. Inne związki zawodowe były nieobecne – to zły prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że wkrótce czeka nas kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania, w tym likwidacji kolejnych dodatków.

 

 

Wiceprezes ZG ZNP

Krzysztof Baszczyński

Warszawa, grudzień 2017 r.

[1] Przypominamy, że w wyniku działań podjętych przez ZNP na etapie opiniowania                                            ww. projektu rząd wycofał się z ustalania oceny pracy na poziomie niezadowalającym oraz likwidacji funduszu zdrowotnego.