Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Kampania: Nauczanie dla Planety

19 kwietnia 2021

Jako nauczyciele mamy do odegrania kluczową rolę, jeśli chodzi o działania na rzecz klimatu. To, czego uczymy, ma znaczenie. Liczy się przyszłość i przetrwanie naszych uczniów. Musimy inspirować uczniów i lokalne społeczności do działania!

Światowy Szczyt Edukacyjny, który odbędzie się 21 kwietnia 2021 r., zainauguruje kampanię Międzynarodówki Edukacyjnej „Nauczanie dla Planety” (Teach for the Planet). Prowadzona przez nauczycieli i we współpracy z EARTHDAY.ORG, kampania „Nauczanie dla Planety” ma na celu zapewnienie, że edukacja klimatyczna, oparta na nauce i skupiona na działaniach obywatelskich, stanie się tak samo oczywista i ważna, jak nauka czytania i pisania.

Celem kampanii jest zmobilizowanie światowej społeczności do działań na rzecz wysokiej jakości edukacji klimatycznej przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r.

Światowy Szczyt Edukacyjny, który odbędzie się 21 kwietnia w godzinach od 13 do 16 czasu środkowoeuropejskiego, będzie wielojęzycznym wirtualnym wydarzeniem z udziałem wybitnych aktywistów ze wszystkich kontynentów, skupionych na roli, jaką pedagodzy i ich związki zawodowe odgrywają w walce ze zmianami klimatu oraz na przesłaniu, dlaczego potrzebujemy dziś edukacji klimatycznej mającej moc przekształcania świata. Podczas tego wydarzenia zostanie przedstawiony również Manifest Międzynarodówki Edukacyjnej dotyczący jakości edukacji dla wszystkich w zakresie zmian klimatycznych.

Gdzie oglądać?

Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 13-16. Będzie transmitowane na żywo na www.teach4theplanet.org  oraz na Twitterze Education International (Międzynarodówki Edukacyjnej), Facebooku i YouTube (https://www.youtube.com/user/EduInternational).

Jak upowszechniać?

Dołącz do kampanii i pomóż w rozpowszechnianiu informacji!

Zamieśćcie artykuł w mediach krajowych

Sekretarz generalny EI David Edwards i Kathleen Rogers, prezes EARTHDAY.ORG, przygotowali apel na temat znaczenia edukacji klimatycznej oraz zwrócili się do prezesa ZNP, Sławomira Broniarza z prośbą o wyrażenie dla niej poparcia.

Korzystajcie z materiałów zamieszczonych w mediach społecznościowych

Twitter: @eduint

Facebook: @EducationInternational

Hashtag #Teach4ThePlanet

Pobierzcie bannery na Twitter: https://eiie.io/3fRRt0B

Facebook: https://eiie.io/3dJGWC6