Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

LIST ZNP DO SZEFA MEiN przed rozmowami 10.06.2021

10 czerwiec 2021

Warszawa, 9 czerwca 2021 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z 4 czerwca br. nr DWST-WPZN.002.1(5).2021.AB uprzejmie informujemy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił swoje stanowisko do propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja br.

Pragniemy przypomnieć, że związek zadeklarował potrzebę rozmów. Jednocześnie wyraźnie zaznaczyliśmy, że dwie kwestie powinny zdominować prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwsza to budżet na oświatę, w tym finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, druga to system wynagradzania nauczycieli.

W związku z powyższym przedstawiciele ZNP podczas posiedzenia Zespołu poinformowali o dwóch obywatelskich inicjatywach ustawodawczych dotyczących:

finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji z budżetu państwa – pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w kwietniu 2020 r. (8 czerwca br. ZNP przesłał pismo do Marszałek Sejmu o wznowienie prac nad tym projektem),

systemu wynagradzania nauczycieli (we wrześniu br. ZNP rozpocznie zbieranie podpisów pod projektem ustawy).

Fakty te oznaczają, że wszelkie zagadnienia związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli powinny być przedmiotem rozmów po uzyskaniu konsensusu w sprawie finansowanie zadań oświatowych, w tym wynagrodzeń nauczycieli.