Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Los podwyżek dla nauczycieli w rękach Sejmu

10 lutego 2020

6 lutego Senat RP przyjął zgłoszone przez ZNP poprawki do ustawy okołobudżetowej. Poprawki dotyczyły między innymi wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.
z wyrównaniem od 1 stycznia.

Poprawki zostaną skierowane do Sejmu na najbliższe posiedzenie. ZNP zwróci się do posłów o ich przyjęcie.

Dziękujemy senatorom za poparcie naszych poprawek stosunkiem głosów 52 do 45.