Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Nasze inicjatywy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

17 lutego 2020

Dzisiaj na konferencji mówiliśmy o naszej obywatelskiej inicjatywie zrównującej płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem oraz o naszych poprawkach, które przyjął Senat, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. Poprawki ZNP są korzystne dla nauczycieli, bo dotyczą:
· podwyższenia nauczycielskich płac od września 2020 r. z wyrównaniem wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia,
· pełnego „odmrożenia” zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
· zachowania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty, naliczanego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia br.

 Chcemy także poinformować, że dzisiaj, 12 lutego 2020 r. złożymy w Sejmie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i podpisami obywateli, których zebraliśmy 5 tysięcy (składamy wymaganą ustawowo liczbę) – powiedział prezes ZNP. – Od miesiąca czekamy na spotkanie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie doczekaliśmy się, dlatego nasze kroki kierujemy do biura podawczego.

Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przyjęcie zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.

Celem naszego obywatelskiego projektu jest podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń.

Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą.

Dzisiaj dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia. Dlatego proponujemy, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Gdyby proponowane przez nas rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.

Konferencję można obejrzeć na profilu ZNP na Facebooku, polecamy!