Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Petycja do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie weta „Lex Czarnek”- podpisujemy!!!

16 luty 2022

Szanowni Państwo, Rodzice, Dziadkowie, Sąsiedzi, Pracownicy Oświaty, Koleżanki i Koledzy,

czas wyrazić swój sprzeciw. Koniec niszczenia polskiej szkoły, koniec cofania szkoły o dekady, koniec uderzania w dobro ucznia, nauczyciela, przyszłość i zrównoważony rozwój każdego obywatela.

Podpisujmy petycję i udostępniajmy link do niej. Po podpisaniu należy potwierdzić ten fakt w mailu, który jest w Państwa poczcie.
https://www.petycjeonline.com/petycja_do_prezydenta_rp_pana_andrzeja_dudy_w_sprawie_weta_lex_czarnek

Zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy „Lex Czarnek”.Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.Zwracając uwagę na fakt, że ustawa odrzucona została przez Senat, a w Sejmie RP przeforsowana …
www.petycjeonline.com

Teraz! Wszyscy razem i każdy z osobna!

Zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy „Lex Czarnek”.
Panie Prezydencie – podpis pod „Lex Czarnek” może cofnąć polską szkołę o dekady i na dekady, uderzając w dobro ucznia, nauczyciela, przyszłość i zrównoważony rozwój każdego obywatela.
Ustawa „Lex Czarnek” dotyczy najważniejszej sfery życia każdego narodu. Żądamy weta w obronie przyszłości i dobra każdego młodego człowieka oraz całego sektora oświaty.

Bardzo proszę w interesie nas wszystkich, w myśl dobra polskiej szkoły o włączenie się do wspólnej akcji.
Proszę, podpisujcie petycję, rozsyłajcie informacje o niej do wszystkich członków ZNP, do osób niezrzeszonych, wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe.
Zastosujmy tę formę presji na Prezydenta RP.
Zatrzymajmy wdrożenie tych tragicznych zmian proponowanych przez Ministra.
Tylko razem może nam się udać!

Z pozdrowieniami