Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Posiedzenie RDS o ocenianiu

20 czerwiec 2018

13 czerwca 2018 r. – z inicjatywy ZNP – odbyła się na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego dyskusja na temat nowego systemu oceniania nauczycieli, kryteriów i szkolnych regulaminów wskaźnikowych oraz poselskiego wniosku nowelizacji niektórych przepisów dotyczących oceniania oraz urlopów zdrowotnych.

Wniosek jest poselski, ale jego inicjatorem jest Związek. Związek przygotował propozycje zmian i przesłał je do klubów poselskich.

– Resort wprowadza absurdalne rozwiązanie, bo od 1 września będziemy mieli w Polsce 25 tys. różnych zasad oceny pracy nauczycieli w postaci regulaminów – mówił podczas posiedzenia Rady, Sławomir Broniarz, przewodniczący Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS.

Związek chce, by jak najszybciej wykreślić z Karty Nauczyciela zapis mówiący o konieczności tworzenia szkolnego regulaminu wskaźnikowego na poziomie każdej szkoły, a na poziomie organów nadzoru pedagogicznego – regulaminów oceny pracy dyrektorów. Wg ZNP, sposób oraz kryteria oceny powinny mieć charakter jednolity i obowiązywać we wszystkich placówkach.

Związek proponuje też doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (chodzi m.in. o termin, w jakim dyrektor kieruje nauczyciela na badania. ZNP proponuje 7-dniowy termin).

Projekt nowelizacji poparły dwa pozostałe związki zawodowe obecne na posiedzeniu RDS: FZZ i oświatowa „S”, a także przedstawiciele pracodawców.

Teraz projekt nowelizacji będzie procedowany w Sejmie (21 – 22 czerwca br.).