Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Prezydium ZO ZNP

Witala – Sługa Ilona prezes oddziału

Dubis Ewa – sekretarz

Sedivy Beata – wiceprezes

Kaczkowska Julita  – wiceprezes

Wiśniewska Monika – przewodnicząca SSSiI

Słota Dariusz– przewodniczący SPAiO

Poniatowska Aneta – przewodnicząca SWP

Wiśniewska Maria – przewodnicząca SEiR

Witala – Sługa Bożena – protokolant