Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Prezydium ZO ZNP

Witala – Sługa Ilona prezes oddziału

Kukien Ewa – sekretarz

Sedivy Beata – wiceprezes

Płażewska Julita  – wiceprezes

Słota Dariusz– przewodniczący SPAiO

Poniatowska Aneta – przewodnicząca SWP

Cogiel Grażyna – przewodnicząca SEiR

Agnieszka Stykowska – przewodnicząca SSSiI

Witala – Sługa Bożena – protokolant