Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Pytania i odpowiedzi

? od 12 marca pracujemy poza budynkiem szkoły, pracy mamy 3 razy więcej niż w normalnym toku nauczania. 1 IV nie otrzymałem nadgodzin. Wiem, że w niektórych szkołach wypłacono, co można zrobić?

Dariusz Dwojewski

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest za zrealizowane godziny. Dyrektor może zmienić przydział godzin, pozbawiając nauczycieli godzin ponadwymiarowych. Decydują w tym wypadku dyrektorzy. Nauczyciele ewentualnie mogą budować roszczenia na podstawie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Jeżeli więc niektórzy nauczyciele są pomijani przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych, to mogą zażądać od dyrektora wyjaśnienia w tym zakresie.