Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Spór zbiorowy

28 stycznia 2019

23 stycznia 2019 r. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żorach podjął Uchwałę nr 7/2019 r. w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.