Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Spotkania integracyjno-informacyjne Członków ZNP

8 wrzesień 2022

Zapraszamy 

na spotkania informacyjno-integracyjne członków ZNP z okazji DEN do Restauracji Artus ul. Rybnicka 32

21 września 2022 r. – członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów, godz. 14.00,

22 września 2022 r. – P 5, P 13, P 16, P 19, P 22, P 23, PPP, WTZ, ZSP 1, godz. 17,00 ,

26 września 2022 r. – ZSP 5, ZSP 7, ZSP 9,  SP 4, SP 17, ZS 1, T 1, CKZiU, godz. 17.00,

27 września 2022 r. – ZSP 6, ZSP 8, ZSP 11, ZS 3, ZS 2, godz. 17.00,

29 września 2022 r. – SP 3, SP 13, SP 15, SP 16, ZSS, godz. 17,00.

Zapisy u Prezesów Ognisk do 7 dni przed terminem spotkania.