Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Spotkanie Prezydium ZG ZNP z liderem PO

9 listopad 2021

8 listopada 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, któremu towarzyszyły posłanki PO – Krystyna Szumilas i Kinga Gajewska (członkinie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży).

– Zgadzamy się, że państwo powinno dbać o prestiż zawodu nauczyciela i godne wynagrodzenie. Bo jesteśmy przekonani, że kluczem do dobrej edukacji jest nauczyciel – stwierdziły obie strony. 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jako dwa różne środowiska mogą podjąć wspólne działania zogniskowane wokół kilku spraw / tematów. Oto one:

1. Sprzeciwiamy się degradowaniu zawodu nauczyciela. Apelujemy do rządu o podniesienie pensji nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. i wnosimy o przeniesienie środków z rezerwy celowej (3 mld zł przeznaczonych na reformę systemu oświaty).

2. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu tzw. ustawy „Lex Czarnek”, która zakłada zwiększenie roli nadzoru pedagogicznego przez m.in. zwiększenie liczby przedstawicieli kuratorów oświaty w komisjach konkursowych na dyrektora szkoły; czy konieczność uzyskania zgody kuratora na prowadzenie w szkole zajęć pozalekcyjnych przez organizacje pozarządowe.

3. Dostrzegamy pilną konieczność odpolitycznienia edukacji. Wspólnie będziemy dążyli do przywrócenia autonomii zawodu nauczyciela. To nauczyciele razem z rodzicami powinni decydować, kogo zapraszać do szkół, w jakich spotkaniach może brać udział młodzież i jak uczyć o Konstytucji w szkole. Nauczyciele nie mogą być z tego powodu straszeni wyrzuceniem z zawodu i stawiani przed komisjami dyscyplinarnymi. Kuratorzy nie mogą być politycznym ramieniem rządzących.

4. Apelujemy do rządu o nieograniczanie dochodów samorządów terytorialnych. Mamy świadomość, że dla samorządowców realizacja zadań oświatowych jest priorytetem i prosimy, aby mimo ograniczeń ich dochodów samorządy w dalszym ciągu chroniły i nie ograniczały budżetów na edukację.

5. Wnosimy do Marszałka Sejmu RP o pilne wprowadzenie pod obrady projektu ustawy dotyczącego świadczeń kompensacyjnych dotyczący możliwości pracy w szkole.

Partnerami do rozmów i realizacji postulatów środowiska dla związków zawodowych na całym świecie są przedstawiciele władzy ustawodawczej. Dlatego rozmawiamy i spotykamy się z przedstawicielami Parlamentu i różnych klubów parlamentarnych, by rozmawiać o aktualnej sytuacji nauczycieli, pracowników oświaty i uczniów. To było pierwsze spotkanie, będą kolejne. Spotykamy się ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o edukacji i obecnej sytuacji nauczycieli.