Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Spotkanie z pracownikami administracji i obsługi

15 lutego 2021

Zapraszamy 18.02.2021 r., o godz. 15.00, na platformie Teams przedstawicieli pracowników administracji i obsługi na spotkanie z Prezesem Oddziału ZNP w Żorach. Głównym tematem spotkania będzie:

Zapisy przyjmowane są w biurze ZNP do 16.02.2021., do godz. 12.00.