Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Strajk od 8 kwietnia 2019 r.

4 kwiecień 2019

Zapomogi dla strajkujących, którzy znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej

1/ dla osób, które nie należą do związków zawodowych – „Komisja ds. Pomocy Materialnej”

 • odpowiedni druk,
 • minimum 9 dni strajku,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

2/ dla członków ZNP z Oddziału w Żorach:

 • odpowiedni druk zapomogi losowej,
 • 14-13 dni strajku i
 • 1 z warunków: osoba prowadząca 1-osobowe gospodarstwo domowe, jedyny żywiciel rodziny, pracownik obsługi (Uchwała nr 36/2019 r. z 15 maja 2019 r.)
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

5 czerwca komisja przyznała zapomogi. Prezesi będą informowani o przyznanych zapomogach. 

3/ dla członków ZNP z Zarządu Głównego:

 • odpowiedni druk zapomogi losowej „Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy dla członków ZNP”
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

4/ dla małżeństw strajkujących:

 • druk jeden z poprzednich,
 • oboje małżonkowie brali udział w strajku,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie,
 • dostarczyć do biura ZNP

wszystkie wnioski z dokumentami należy dostarczyć do biura ZNP do 31 maja.


 

STRAJK w Żorach  od 8 kwietnia 2019 r. 

(brak informacji o możliwości niepotrącania za strajk)

dzień 19. – 26 kwietnia – o godz. 8.30 posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żorach z udziałem gości – przedstawicieli Komitetów Strajkowych

dzień 18. – 25 kwietnia – 25 placówek strajkuje (100%), SUPER , DALEJ RAZEM o godz. 9.00 posiedzenie Prezydium ZG ZNP

dzień 17. – 24 kwietnia25 placówek strajkuje (100%), JESTEŚMY WIELCY !!!

                                        o godz. 10.00 spotkanie Komitetów Strajkowych

23 KWIETNIA – PREZYDIUM ZG ZNP

Stanowisko Reprezentatywnych Partnerów Społecznych ws. Okrągłego Stołu ds. oświaty (23.04.2019)
My, niżej podpisani reprezentatywni partnerzy społeczni – centrale związkowe oraz organizacje pracodawców chcemy uczestniczyć w obradach tzw. Okrągłego Stołu ds. oświaty, jednakże nie w formule zaproponowanej przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Doprowadzono do sytuacji, w której zamiast poważnej, merytorycznej rozmowy na temat postulatów środowiska nauczycielskiego organizuje się debatę o charakterze stadionowym. Taka formuła dyskusji w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie problemów oświaty.
Niezbędne jest znaczne podniesienie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. Ta ważna grupa społeczna nie może zarabiać poniżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i musi odzyskać należny jej prestiż.
W naszej ocenie jedynym wariantem umożliwiającym zażegnanie historycznego kryzysu w oświacie jest przedstawienie przez stronę rządową propozycji korespondującej z postulatami organizacji związkowych współorganizujących strajk nauczycieli. Dopiero w momencie zabezpieczenia środowiska nauczycielskiego w zadowalające i zgodne z europejskimi standardami wynagrodzenia można powrócić do rozmów o koncepcji Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Zwracamy szczególną uwagę, że to Rada Dialogu Społecznego jest właściwym miejscem do prowadzenia tego typu dyskusji. Jednocześnie przychylamy się do rekomendacji, które przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Pani Dorota Gardias przekazała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie w trakcie dyskusji na temat realizacji formuły Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Niewątpliwie to właśnie Prezydent RP jako patron Rady Dialogu Społecznego jest właściwą osobą dla organizacji merytorycznej debaty na temat całościowej reformy systemu edukacji.
Dostrzegamy otwartość strony związkowej na dalsze negocjacje i tego samego oczekujemy od przedstawicieli rządu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na propozycje rozwiązania problemu zaproponowane przez organizacje pracodawców, aby podwyżki dla nauczycieli częściowo sfinansować ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na rok 2019. Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby wziął odpowiedzialność za przyszłość systemu edukacji i co najważniejsze – spełnił oczekiwania środowiska nauczycieli co do kwestii wynagrodzeń.
Związek Pracodawców Business Centre Club, OPZZ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego”

dzień 16. – 23 kwietnia25 placówek strajkuje (100%) W DALSZYM CIĄGU WALCZYMY W 100% !!! SUPER

                                 o godz. 11.00  manifestacja w Warszawie. 

dzień 12. – 19 kwietnia –  25 placówek strajkuje (100%), o godz. 9.00 spotkanie Komitetów Strajkowych

dzień 11. – 18 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) Brawo Wy!!!! Brawo MY!!!

                                       o godz. 10.00 rozmowy w Centrum Dialogu

dzień 10. – 17 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) WALCZYMY DALEJ!!!

                                       o godz. 10.00 spotkanie Komitetów Strajkowych

dzień 9. – 16 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek)  JESTEŚCIE WIELCY!!!

15 kwietnia – Wniosek do prezesa NIK w sprawie egzaminów

dzień 8. – 15 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) DALEJ TRZYMAMY SIĘ RAZEM

12 KWIETNIA – PREZYDIUM ZG ZNP PODJĘŁO DECYZJĘ O KONTYNUACJI STRAJKU

dzień 5. – 12 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) WALCZYMY O GODNOŚĆ, LEPSZĄ EDUKACJĘ DLA NAS I NASZYCH UCZNIÓW

dzień 4.  – 11 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) REWELACYJNIE, TRZYMAMY SIĘ RAZEM

dzień 3. – 10 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) BRAWO, REWELACYJNIE, EGZAMIN Z JEDNOŚCI I ODWAGI ZDAJĄ PRACOWNICY OŚWIATY!!! Czy wszyscy go zdali?

dzień 2. – 9 kwietnia – strajk w  25 placówkach (100% placówek) BRAWO MY

dzień 1. – 8 kwietnia – strajk w 25 placówkach (100% placówek) SUPER

 

W okresie strajku pracownicy biura  będą zajmować się tylko sprawami związanymi ze strajkiem. 


STRAJK OD 8 KWIETNIA