Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Urlop dla poratowania zdrowia

18 lipiec 2018

 

2 lipca br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministra Zdrowia o sformułowanie wytycznych dotyczących kierunków orzekania przez lekarzy medycyny pracy w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli.

Z  informacji posiadanych przez ZNP wynika, że w trakcie szkoleń dla lekarzy orzeczników prezentowana jest teza, jakoby tylko choroby zawodowe umożliwiały orzeczenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia orzekany jest w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę.  A zatem katalog chorób umożliwiających orzeczenie urlopu dla poratowania zdrowia jest zdecydowanie szerszy niż tylko katalog chorób zawodowych.

W związku z tym, że istnieje niebezpieczeństwo rozpowszechniania opinii na skutek których może zostać ograniczone prawo nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia, ZNP wystąpił do Ministra zdrowia o sformułowanie wytycznych.