Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Ustawa „okołobudżetowa” na rok 2020 w Senacie

6 lutego 2020

30 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad Komisji była tzw. ustawa okołobudżetowa na rok 2020.

Przedstawiciel ZNP przedstawił stanowisko Związku w kwestii:

  1. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.;
  2. wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” (przyjęty przez Sejm 23 stycznia) obniżył środki finansowe w ww. obszarach. W związku z tym ZNP przekazał do Senatu propozycje poprawek.