Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek powiedziała:

8 luty 2022

To były trudne rozmowy, a przedstawione propozycje nie spotkały się z pozytywnym odzewem. W związku z tym rozmowy i przygotowane rozwiązania, jeśli chodzi o status zawodowy nauczyciela, awanse i podwyżki, zostały zawieszone – poinformowała we wtorek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.
Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji i Nauki dotyczyła m.in. rozmów przedstawicieli resortu oraz oświatowych związków zawodowych. Wiceminister Marzena Machałek została zapytana, czy negocjacje będą kontynuowane. – Z przykrością muszę powiedzieć […], że to były trudny rozmowy, a przedstawione propozycje nie spotkały się z pozytywnym odzewem – powiedziała. W związku z tym na dzisiaj te rozmowy, a także przygotowane rozwiązania, jeśli chodzi o status zawodowy nauczyciela, awansu i zdecydowanej podwyżki zostały zawieszone – dodała.