Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

1 grudnia 2020

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zmiany zapisu w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dotyczącego zniesienia zakazu przyprowadzania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną.

Więcej