Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

8 czerwiec 2021

8 czerwca 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

więcej: