Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Zwrot dodatków za strajk w 2019 r.

21 kwiecień 2022

Informujemy, że rezygnacja z ubiegania się o zwrot potrąconych dodatków (wycofanie się z polubownego załatwienia sprawy) polega na zgłoszeniu tego faktu w sądzie. Samo zgłoszenie rezygnacji u dyrektora czy u Prezesa Oddziału nic nie daje.


Informacja dla członków ZNP:

druki dostępne u Prezesów ognisk.

 


 

Informacje dla członków ZNP:

1. Powiadom biuro ZNP o terminie sprawy ugodowej, najlepiej skan i telefonicznie.

2. Jeżeli dostałeś jakieś dodatkowe info z Sądu lub Dyrektora też powiadom nas skanem lub zdjęciem.

3. jako pozywający masz prawo do zwolnienia bezpłatnego z pracy na rozprawę.

4. masz prawo prosić Sąd o zmianę terminu , np. masz wykupione wczasy.

5. Info od prawnika ZNP: W związku z postępowaniami pojednawczymi związanymi ze złożonymi wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, jedno posiedzenie w SR Będzin już się odbyło (ZNP Czeladź) i nie zawarto ugody. Jeżeli chodzi o same postępowania, to na większości z nich postaramy się być. Przebieg takiego postępowania nie jest skomplikowany. Posiedzenie pojednawcze nie ma na celu żadnego rozpoznawania sprawy merytorycznie. Sędziego nie interesuje zasadność roszczenia a jedynie to, czy druga strona akceptuje warunki zgłoszone we wniosku i czy chce zawrzeć ugodę. Jeśli szkoła takiej ugody zawrzeć nie chce, posiedzenie kończy się po 1 minucie (dzień dobry, kto się stawił, czy strona podtrzymuje wniosek – tak podtrzymuję, czy druga strona chce zawrzeć ugodę, na warunkach wskazanych we wniosku – nie chcę – na tym posiedzenie zakończono, stwierdzając że do ugody nie doszło). W związku z tym na takim posiedzeniu nie ma pytań o podstawę prawną roszczenia, o zasadność roszczenia, o świadków, o dokumenty czy o jeszcze inne kwestie, które ewentualnie są rozpatrywane dopiero po wniesieniu pozwu.

6. Postaramy się aby na rozprawie był przedstawiciel ZNP.

7. W razie potrzeby wyślemy do podpisu pełnomocnictwa.


Pytanie: czy na posiedzeniu musi pojawić się nauczyciel?
Na posiedzeniu pojednawczym powinna się pojawić osoba składająca wniosek, ewentualnie jej pełnomocnik. Niestawiennictwo mogłoby spowodować obciążenie kosztami (art. 186 § 1 k.p.c.). jeśli na sprawie miałby być prawnik z okręgu, niezbędne będzie pełnomocnictwo. (szymel jest w sekretariacie). Jeśli nie dojdzie do zwarcia ugody, sprawa na tym etapie się kończy. Nikt nie musi się określać, czy wnosi pozew czy nie. Zawezwanie do próby ugodowej służyło do przerwania terminu przedawnienia. Teraz mamy kolejne trzy lata na dochodzenie tych roszczeń, przy czym same pozwy najpierw zostaną złożone przez wybrane osoby.

Informujemy:

że Członek ZNP po otrzymaniu informacji z sądu o wyznaczonym terminie ugody powinien jak najszybciej powiadomić pracowników biura ZNP w Żorach!


 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uzyskaną informacją z Sądów Rejonowych  z południa Polski (prawomocne wyroki) informujemy o możliwości wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania zwrotu potrąconych  dodatków  za okres Nauczycielskiego Strajku w kwietniu 2019 r. Członkom Związku zapewniamy pomoc prawną. Oprócz tego  przekazujemy wzory pism, które należy kierować do pracodawcy (czyli do placówki)  i właściwego sądu.

Droga postępowania:

  1. należy wystąpić do pracodawcy z podaniem o wyliczenie wysokości dodatków i podanie ilości dni udziału w strajku, (załącznik), w przypadku jego braku należy wpisać kwoty wynikające z porównania paska za kwiecień i maj 2019 r.
  2. indywidualnie podjąć decyzję o ewentualnym wystąpieniu do sądu – 3 egzemplarze (członkowie „zawezwanie do próby ugodowej” mogą dostarczyć do biura ZNP do czwartku 28 kwietnia), lub do 29 kwietnia dostarczyć do Sądu Rejonowego w Rybniku (Rybnik budynek przy targu), (załącznik)

Jednocześnie informujemy, że każdy indywidualnie podejmuje decyzję o wystąpieniu na drogę sądową, wygrane sprawy nie gwarantują wygrania również w Rybniku. W razie pytań proszę dzwonić do biura ZNP.

Odpowiedzi na pytania:

Wydział V Pracy

ul. Rynek 13

44-200 Rybnik

 

Opinia prawna – potrącenie za strajk – K. Lisowski (2)

WYROK SR W TARNOBRZEGU DODATKI ZA OKRES STARJKU (1)

pismo do dyrektora

Zawezwanie do próby ugodowej – wzór Żory