Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Zwrot dodatków za strajk w 2019 r.

21 kwiecień 2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uzyskaną informacją z Sądów Rejonowych  z południa Polski (prawomocne wyroki) informujemy o możliwości wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania zwrotu potrąconych  dodatków  za okres Nauczycielskiego Strajku w kwietniu 2019 r. Członkom Związku zapewniamy pomoc prawną. Oprócz tego  przekazujemy wzory pism, które należy kierować do pracodawcy (czyli do placówki)  i właściwego sądu.

Droga postępowania:

  1. należy wystąpić do pracodawcy z podaniem o wyliczenie wysokości dodatków i podanie ilości dni udziału w strajku, (załącznik), w przypadku jego braku należy wpisać kwoty wynikające z porównania paska za kwiecień i maj 2019 r.
  2. indywidualnie podjąć decyzję o ewentualnym wystąpieniu do sądu – 3 egzemplarze (członkowie „zawezwanie do próby ugodowej” mogą dostarczyć do biura ZNP do czwartku 28 kwietnia), lub do 29 kwietnia dostarczyć do Sądu Rejonowego w Rybniku (Rybnik budynek przy targu), (załącznik)

Jednocześnie informujemy, że każdy indywidualnie podejmuje decyzję o wystąpieniu na drogę sądową, wygrane sprawy nie gwarantują wygrania również w Rybniku. W razie pytań proszę dzwonić do biura ZNP.

Odpowiedzi na pytania:

Wydział V Pracy

ul. Rynek 13

44-200 Rybnik

 

Opinia prawna – potrącenie za strajk – K. Lisowski (2)

WYROK SR W TARNOBRZEGU DODATKI ZA OKRES STARJKU (1)

pismo do dyrektora

Zawezwanie do próby ugodowej – wzór Żory