Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Historia ZNP w Żorach

            

Oddział ZNP w Żorach nie ma długiej historii. Przed 1975 rokiem w Żorach działały ogniska związkowe należące do Oddziału w Rybniku. Do najbardziej aktywnych działaczy ZNP należeli: Anna Brzezicka, Zenon Kaleta, Zygmunt Laskowski i Leopold Kadłubiec. W pierwszej połowie 1970 r. prezesem nowo powstałego ogniska został Józef Chmiel, a sekretarzem Krystyna Fiedor.

Zarząd Oddziału w Żorach powstał w 1975r. Prezesem została Barbara Kieczka, która tę funkcję pełniła do 13 grudnia 1981r., czyli do czasu zawieszenia działalności wszystkich związków zawodowych z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Reaktywowanie ZNP w Żorach nastąpiło w 1983 roku. Wtedy rolę przewodniczącego pełnił Damian Kubica, a zastępcą była Emilia Sikora. Oddział ZNP liczył 352 członków. Siedziba Oddziału mieściła się w I LO im. Karola Miarki, potem w budynku Urzędu Miasta, a następnie w Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu 700-lecia.W 1986 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza, która wyłoniła nowe władze związkowe na 4 lata: Urszula Krupa została prezesem, a Otylia Król- wiceprezesem. Od 1990r. przez 4 kadencje prezesem  Oddziału był Bogusław Janicki. Organizowano wtedy uroczyste spotkania z okazji: jubileuszy, przejścia na emeryturę pracowników oświaty, prowadzono akcje związkowe „tani jeszcze cukier dla wszystkich i ziemniaki dla emerytów”, „zieloną szkołę”, związkowe kolonie letnie i zimowiska dla dzieci pracowników żorskich placówek, zabawę karnawałową, wycieczki krajowe i zagraniczne, zawody sportowe. Uczestniczono w akcjach protestacyjnych, manifestacjach i strajkach. Zorganizowano 90-lecie, 95-lecie i 100- lecie ZNP. Szkolono prezesów ognisk i członków Zarządu. Zainicjowano wydawanie gazety związkowej „Oświatowiec”, której redakcją zajęła się Ilona Witala- Sługa, a stronę internetową administrowała Beata Buchta. Od 2006r. prezesem Oddziału została Ilona Witala-Sługa, która kontynuuje działalność poprzedników oraz wdraża nowe pomysły: obiady z okazji DEN, spotkania z nowoprzyjętymi członkami, szkolenia z prawnikiem, szkolenia z awansu zawodowego i inne, spotkania prezesa z pracownikami oświaty w ich placówkach, kuligi, górskie rajdy rodzinne, zawody strzeleckie, biesiady związkowe.

W Oddziale ZNP działają sekcje: Emerytów i Rencistów, Pracowników Administracji i Wychowania Przedszkolnego.

 

HYMN ZNP

Pieśń Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji z 1906 roku

(Na nutę „Warszawianki” Oto dziś dzień krwi i chwały…) 
tekst Stefan Zaleski

Hasłom naszym zawsze wierni
Niesiem światło miedzy lud.
W drodze naszej pełno cierni.
Życie szarpie nędza, głód.
Lecz nie dla nas płacz niemęski,
Ni zwątpienia cierpki zgrzyt.
Dość tych cierpień, dość już klęski
Czas już zdobyć lepszy byt!
Do sióstr, braci ślemy wici,
By związkowy wzięli chrzest,
Niechaj złączą się rozbici,
Bo w jedności siła jest.

* * *

Połączeni jak najściślej,
Krzepmy tylko własną moc.
W tem zestrzelmy nasze myśli
Jak ciemnoty zwalczyć noc.
Czcząc ojczyste ideały,
egoizmu tępmy chwast.
Umiłujmy naród cały
Lecz nie idźmy w służbę kast!
Do sióstr, braci ślemy wici, etc…

* * *

Niech myśl nasza będzie harda,
Męstwem ducha, siła cnót.
A służalstwu od nas wzgarda,
Niczym wszelki fałsz i brud!
Poświęceniem naszym dzielni
Walczmy mężnie o nasz byt!
W dziejach będziem nieśmiertelni
Gdy wolności zbliżym świt !
Do sióstr, braci ślemy wici, etc…

 

pobierz / zobacz poniżej