Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Oddziałowa Komisja Rewizyjna 2019-2024

kol. Jolanta Kuś – przewodnicząca

kol. Danuta Wilga

kol. Stanisława Pawłowska