Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Protest włoski


Newsletter 6.11.2019

W dzisiejszym numerze Newslettera ZNP do prezesów oddziałów ZNP przesłaliśmy informacje dotyczące bieżącej działalności związkowej oraz przykładowy statut zespołu szkół wraz z komentarzem ZNP pokazującym, co jest zbędne, a co można doprecyzować w takim dokumencie.

W newsletterze znalazły się następujące informacje:

– idea obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli

– analiza projektów statutów szkół ponadpodstawowych

Szkoły ponadpodstawowe mają obowiązek – do 30 listopada 2019 r. – przyjąć nowe statuty. Projekt nowego statutu opracowuje rada pedagogiczna, która także uchwala ten akt prawa wewnątrzszkolnego, jeśli w szkole nie funkcjonuje rada szkoły.

– analiza projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego

15 listopada upływa ustawowy termin sporządzenia przez zarządy jst projektu uchwały budżetowej i przedłożenia gotowego projektu organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

– opinia w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Od 1 stycznia 2019 roku w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


8 kwietnia 2019 r., pamiętamy!

Manifestacja w Krakowie 8 listopada (najbliższy piątek).

8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji. Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel! Dlatego w ósmym dniu każdego miesiąca spotykamy się, by wspólnie przypomnieć, że edukacja jest największą dziedziną życia społecznego.

8 listopada br. o godzinie 16:00 na Rynku Głównym w Krakowie  akcję „8 KWIETNIA – PAMIĘTAMY!” rozpocznie Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego. W następnych miesiącach akcja będzie kontynuowana przez kolejne województwa (8 grudnia – Gdańsk i 8 stycznia – Katowice)!

W Krakowie spotkajmy się w najbliższy piątek na Rynku Głównym pod Ratuszem. Zabierzmy ze sobą lampiony, świeczki. Spotkajmy się i stańmy razem w łańcuchu światła dla edukacji! Przypomnijmy, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane!
Zakończenie krakowskiej pikiety nastąpi ok. godziny 17:30 pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Basztowej.


Minister edukacji o podwyżkach

Jak to jest panie ministrze? Premier mówi, że gospodarka ma się dobrze i zapowiada podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł, a pan, żeby nauczyciele nie oczekiwali podwyżek (pensje od 2450 zł) i brali pod uwagę możliwości finansowe państwa?

31 października  minister edukacji był gościem radiowej Jedynki (TUTAJ). W wywiadzie powiedział m.in.:

– Trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe państwa i gdzieś po drodze znaleźć porozumienie, wspólnie wypracować system i poziom wynagrodzeń, który przyniesie satysfakcję.

Przypominamy, że według premiera Mateusza Morawieckiego , gospodarka ma się bardzo dobrze. We wrześniu premier zapowiedział wzrost wynagrodzenia minimalnego. – Minimalne wynagrodzenie od 2020 r. będzie wynosiło 2600 zł, a od 2021 r. zadeklarowaliśmy 3000 zł – ogłosił premier 10 września podczas wizyty w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Agros Nova w Łowiczu, w woj. łódzkim.

Minister edukacji odniósł się dzisiaj także do protestu włoskiego.

– Na razie nie widzę specjalnych powodów do protestów. Przypomnę, że nauczyciele w tym roku, m.in. poprzez spełnienie postulatów związków zawodowych otrzymali ogromne podwyżki, łącznie 15 procent – zaznaczył szef MEN.

Przypominamy ministrowi, że po tych rzekomo „ogromnych podwyżkach” pensje zasadnicze nauczycieli zaczynają się od 2450 zł brutto.


Ks. Damian Wyżkiewicz wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku

Polecamy wywiad z księdzem Damianem Wyżkiewiczem, który ukazał się w weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Ksiądz jest nauczycielem religii w Zespole Szkół im. E. Konopczyńskiego w Warszawie. Wspomina udział w kwietniowym strajku.

– Strajkowałem od początku do końca, bo liczy się solidarność zawodowa. Pracujemy w jednej placówce, większość czasu spędzamy w jednym budynku, znamy się prywatnie. Wiem, że na co dzień nauczyciele borykają się z problemami finansowymi – mówi.

Pytany o zakazy uczestnictwa w strajku, odpowiada.

– To powinna być indywidualna decyzja. Katecheta też ma prawo do wolności sumienia. U nas strajkowało ponad 80 proc. nauczycieli. To sygnał, że postulaty były właściwe.

Dodaje, że dzisiaj „potrzebny jest szacunek dla nauczycieli”.

– Nauczyciele często mimo różnych trudności potrafią włożyć całe swoje serce w wychowanie uczniów. Nie żałują czasu i pieniędzy, że by pomóc konkretnemu uczniowi. Tej pomocy się na ogół nie widzi – mówi.

Głos Nauczycielski pisał o k. Damianie Wyżkiewiczu: Od początku pracy w szkole ks. Damian prowadził koło filozoficzne (skończył studia z filozofii na UJ). To jedna z jego pasji obok teologii i psychologii. Wcześniej pracował w Pabianicach i tam w ramach tego koła przygotowywał uczennice do matury z filozofii, którą nieźle zdały (60 i 40 proc.) Z roku na rok ma coraz więcej zajęć koła filozoficznego – obecnie aż 10 tygodniowo! Zespół szkół, w którym teraz uczy, składa się z LO i technikum. Zajęcia z filozofii cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród licealistów, chodzą na nie również uczniowie technikum. Nawet jeśli oznacza to, że trzeba być w szkole po siódmej rano lub w sobotę. Dzięki zajęciom z ks. Damianem, jeden z uczniów technikum – po zajęciach z religii, wzbogaconych o elementy filozofii, etyki i psychologii – w II klasie zaczął przychodzić na filozofię. A później zdał maturę z tego przedmiotu na 42 proc. A z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – na 80 proc.

Nauczyciel jest koordynatorem szkolnej olimpiady filozoficznej. Uczestniczy w niej kilka osób rocznie, a niektórzy odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim. Ks. Damian koordynuje również interdyscyplinarne warsztaty dla młodzieży (poziom szkolny) i olimpiady teologii katolickiej. Prowadzi zespoły wokalno-muzyczne i w LO, i w technikum. Zabiera młodzież do filharmonii, przy czym zawsze ma w zanadrzu darmowe bilety. Pomaga uczniom w uzyskaniu stypendiów z Dzieła Nowego Tysiąclecia – to działalność, którą rozpoczął jeszcze w Pabianicach i teraz kontynuuje ją w Warszawie. Prowadzi także zajęcia z łaciny (1 godz.) i historii sztuki i muzyki (1 godz.). Ks. Damian ma także certyfikat językowy i za darmo udzielał w szkole korepetycji z angielskiego zagrożonym uczniom.

Katecheta zainicjował szkolny klub dyskusyjny „Więź”, który działa od września. Pełnił rolę drugiego wychowawcy, wspierając nauczycieli i prowadząc część godzin wychowawczych. Prowadzi profil facebookowy swojej szkoły.

W Pabianicach był kapelanem hufca ZHP. Angażuje młodzież w wolontariat (pomoc niepełnosprawnym, powstańcom warszawskim, wigilie dla ubogich). Organizuje archidiecezjalny zjazd ministrantów i eliminacje ministrantów w piłce nożnej. Zaczął doktorat na UW, gdzie założył Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej i zachęca swoich uczniów do brania udziału w pracach tego koła.

 


Protest włoski od 15 października

strajk włoski:

 1. flagi wiszą na placówkach,
 2. pism do dyrektorów nie piszemy,
 3. nie ma list uczestników,
 4. jest to kontynuacja naszego sporu zbiorowego,
 5. każdy pracownik sam podejmuje decyzję czy i czego nie będzie robić. Co wynika z przepisów w tym z podstawy trzeba wykonywać, nie ma katalogu przedsięwzięć  zbędnych,
 6. Nie ma podstawy prawnej aby odmówić dyrektorowi wykonanie polecenia, ale jeżeli wiecie, że jest to poza obowiązkowymi zakresami obowiązków to można zarządzać polecenia na piśmie.

 


http://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/10/Baner_chcemy-pokazac_www.jpg


 

protest

 

Żory, 15 października 2019 r.

 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

                                                                              Prezesi Ognisk ZNP

                                                                              Członkowie ZNP

Zarząd Oddziału ZNP w Żorach przypomina, że we wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników oświaty badanie ankietowe, w którym wzięło udział ponad 227 tys. osób. Ponad połowa respondentów opowiedziała się
za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w oświacie, natomiast 55,3 % badanych opowiedziało się za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej placówce.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję informacyjną nazwaną roboczo „Protestem włoskim”.

Zarząd ZNP w Żorach podjął decyzję, że w naszych placówkach oświatowych prezesi ognisk przeprowadzą spotkania robocze na w/w temat oraz podzielą się informacją ze spotkania z resztą pracowników do 7 listopada. Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z katalogiem swoich praw i obowiązków dostępnych na naszej stronie internetowej zory.znp.edu.pl
i podjęcia decyzji o wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. Obowiązki nauczyciela – szczegółowy katalog czynności – materiał wewnętrzny ZNP jest do wglądu w każdej placówce u Prezesa Ogniska.

Akcja ZNP ma na celu uświadomienie rodzicom/opiekunom/ dzieciom i młodzieży oraz opinii publicznej jakie zadania, wykraczające poza obowiązki  nauczyciela, do tej pory wykonywali pracownicy pedagogiczni, a za realizację których nie byli finansowo wynagradzani.

Akcja nie jest skierowana przeciwko Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, uczniom, rodzicom/opiekunom czy samorządom!

Jest wyrazem szacunku względem zawodu nauczyciela i środowiska nauczycielskiego. Czas rozpoczęcia (protestu) nie jest aż tak kluczowy jak to, że chcemy, by cała akcja trwała przez wiele miesięcy. Inaczej rządzący nie uświadomią sobie nigdy, że czasy nauczycielskiego wolontariatu odchodzą w niepamięć.

Decyzję o udziale w akcji ZNP każdy z nauczycieli podejmie indywidualnie. Zarząd Oddziału ZNP w Żorach wyraża jednak nadzieję, że będzie ona poprzedzona dyskusją na forum rady pedagogicznej, a decyzja będzie podyktowana doświadczeniem oraz solidarnością zawodową.

 

Z poważaniem

Prezes Oddziału ZNP w Żorach

Ilona Witala-Sługa


PROTEST WŁOSKI !

protest

Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.

Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto

Pensja minimalna w 2020 r.: 2600 zł

Chcemy pracować i godnie zarabiać.

Zależy nam na dobrej edukacji!

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli
i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.

– Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą
na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja o udziale w proteście będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)

Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in.
(jest to katalog otwarty):

Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują
w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


protest

Koleżanki, Koledzy!

Prawo oświatowe określa kompetencje rady pedagogicznej w zakresie szkolnych statutów i planów pracy szkoły lub placówki. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki, albo jego zmian. Jest to o tyle istotne, że w tym dokumencie określamy i przyjmujemy zajęcia i czynności, które realizowane są poza pensum i mieszczą się w ramach 40-godzinnego czasu pracy.

Jeżeli w statucie rada pedagogiczna przyjmie zapisy dotyczące organizacji wycieczek lub zielonych szkół oznacza to, że ta forma pracy z uczniem jest realizowana przez szkołę. Należy jednak pamiętać o przepisach prawa regulujących zasady wyjazdów na szkolne wycieczki (poniżej zamieszczamy analizę prawną tych przepisów).

Temat ten jest szczególnie aktualny w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ do 30 listopada br. rady pedagogiczne zobligowane są do przygotowania i uchwalenia nowych statutów.

Analiza prawna dotycząca wyjazdów na szkolne wycieczki

 1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej poprzez zatwierdzenie karty wycieczki. Do karty dołączony jest wykaz uczniów biorących udział w wycieczce i pisemna zgoda rodziców dla dzieci niepełnoletnich biorących w niej udział.
 2. Kierownika wycieczki i opiekuna wyznacza dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły. Opiekunem może być pracownik niepedagogiczny szkoły.
 3. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki zostały uregulowane w rozporządzeniu.
 4. Zgoda dyrektora szkoły na zorganizowanie wycieczki w formie zatwierdzenia karty wycieczki.
 5. Zatwierdzenie karty wycieczki jest poleceniem służbowym wyjazdu w rozumieniu art. 775 §1 k.p. (delegacja służbowa).
 6. Nauczyciel powinien zażądać wydania delegacji służbowej na piśmie (druk delegacji służbowej), jeżeli regulamin pracy taki obowiązek przewiduje.
 7. Nauczycielowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacja służbowa).
 8. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
 1. Wysokość diety wynosi 30 zł za dobę podróży.
 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu).
 3. Sposób obliczenia diety:
 1. Dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
 2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety.
 3. Rozliczenia kosztów delegacji służbowej następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 4. Do rozliczenia kosztów podróży nauczyciel załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki.
 5. Rozliczenie kosztów delegacji służbowej jest obowiązkiem pracodawcy.
 6. W przypadku wycieczki wielodniowej – w każdej dobie przysługuje nauczycielowi prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
 7. W przypadku wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 §1 w zw. z art. 1511 §1 k.p.).
 8. W przypadku wycieczki wielodniowej realizowanej w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela) – nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (§ 10 rozp. płac. nau.).