Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Szukam pracy

Dane teleadresowe osób poszukujących pracy znajdują się w biurze ZNP.

Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku „szukam pracy” znajdującego się w zakładce „dokumenty” i dostarczenie do biura ZNP.