Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Szukam pracy

Dane teleadresowe osób poszukujących pracy znajdują się w biurze ZNP.

Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku „szukam pracy” znajdującego się w zakładce „dokumenty” i dostarczenie do biura ZNP.

stan na XI 2019r.


szuka pracę od II półrocza roku szkolnego 2019/2020