Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale

Terminy zebrań i konferencji:

18 maja  2019 r. – Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, 

10 kwietnia 2019 r. – konferencja Sekcji Wychowania Przedszkolnego, 

28 marca 2019 r. –  konferencja Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, 

27 marca  2019 r. – konferencja Sekcji Emerytów i Rencistów, 

SEiR – 15 września 2021 r.

SP 17 – wybory prezesa ogniska,

ZS 3 – wybory wiceprezesa zarządu ogniska,

P 22 – wybory wiceprezesa zarządu ogniska, SIP

SP 3 – wybory prezesa i wiceprezesa zarządu ogniska,

T 1 – wybory wiceprezesa zarządu ogniska,