Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale

Terminy zebrań i konferencji:

 11 maja 2024 r. (sobota) godz. 9.00 – Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, Europejski Dom Przyjęć, ul. Osińska 66.

  14 marca 2024 r., godz. 17.00 –  konferencja Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, Restauracja Artus, ul. Rybnicka 32.

  21 marca  2024 r., godz. 14.00 –  zebranie Sekcji Emerytów i Rencistów, Restauracja Artus, ul. Rybnicka 32.

     zebrania  sprawozdawczo-wyborcze w ogniskach:

Żory-Wybory w placówkach na prezesa i wiceprezesa

Akcje protestacyjne

Ognisko-Sprawozdanie zarządu ogniska (2019-2024)

Ilość członków w Ogniskach na dzień 31.12.2019 r.Stan na 31.12.2019

ogłoszenie18 maja  2019 r. – Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, 

10 kwietnia 2019 r. – konferencja Sekcji Wychowania Przedszkolnego, 

28 marca 2019 r. –  konferencja Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, 

27 marca  2019 r. – konferencja Sekcji Emerytów i Rencistów,