Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Zarząd Oddziału 2019-2020

ZO ZNP w Żorach w kadencji  2019 – 2024

Adamczyk Wiesława                      Barczyk Ewa                                Basek Marta                                              Benisz Agnieszka                                         

Dubis Ewa                                      Dyrna Katarzyna                          Janiszewska-Podgórny Agnieszka           Kaczkowska Julita               

Kliś Ewa                                          Kokot Aneta                                 Kwiatkowska Iwona                                 Kowol-Kaczmarczyk Anna          

Król Agnieszka                               Pustelny Ewelina                          Liberda Ewa                                              Łyszkiewicz Renata           

Majka Małgorzata                           Olszynka Alina                             Pawełczyk Joanna                                    Plata Blanka             

Planicka-Sroga Katarzyna              Poniatowska Aneta                     Salińska Violetta                                       Sedivy Beata               

Słota Dariusz                                   Tomczak Aleksandra                   Wicherek Agnieszka                                 Witala-Sługa Bożena     

Witala-Sługa Ilona                          Szczęśniak Irena                         Wiśniewska  Monika                                 Wolant  Maria         

Wypchoł Jolanta                              Zdziebło Agnieszka