Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Awans zawodowy nauczycieli

UWAGA!!!

Kurs online „Awans zawodowy” odbędzie się 6-ego maja 2020 r., o godz. 15.00. Członkowie ZNP chcący w nim uczestniczyć, proszeni są o zgłoszenia mailowe.

Zaświadczenie ukończenia kursu do odbioru w biurze w godzinach dyżuru .

Osoby, które, z różnych powodów, nie uczestniczyły w kursie, mają możliwość skorzystania z innej oferty szkoleniowej prowadzonej przez OUPiS. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Chorzowie:

ZNP ZG Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Chorzowie

www.oupischorzow.pl

PLACÓWKA AKREDYTOWANA DECYZJĄ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

NR KO.OA.0211/11/05 z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Zaprasza na szkolenia w formie WEBINARIUM

1. 18.05.2020r. godz.15.00 (poniedziałek) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

2. 19.05.2020r. godz.15.00 (wtorek) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

3. 20.05.2020r. godz.15.00 (środa) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. 25.05.2020r. godz.15.00 (poniedziałek) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

5. 27.05.2020r. godz.15.00 (środa) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

6. 28.05.2020r. godz.15.00 (czwartek) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Koszt szkolenia – 70 zł dla członka ZNP – 40 zł

Program szkoleń, czas trwania oraz szczegółowe informacje umieszczone są na stronie placówki www.oupischorzow.pl.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy przesłać akces mailem na adres: szkolenia@oupischrzow.pl – podając imię i nazwisko, termin szkolenia oraz placówkę, w której nauczyciel pracuje. Każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszenia oraz instrukcję o dalszym postepowaniu.

Z pozdrowieniami

Dyrektor Filii OUPiS

Ewa Niedbała


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj: