Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Awans zawodowy nauczycieli

UWAGA!!!

Kurs online „Awans zawodowy” odbędzie się kwiecień-maja 2022 r., w godz. popołudniowych Członkowie ZNP chcący w nim uczestniczyć, proszeni są o zgłoszenia mailowe.

Zaświadczenie ukończenia kursu do odbioru w biurze w godzinach dyżuru .

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj: