Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Prawa członków

CO DAJE PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZNP

 

Oddział ZNP w Żorach organizuje wiele imprez i wycieczek dla związkowców i ich rodzin. Cyklicznie odbywają się: górskie rajdy rodzinne, rajdy rowerowe, kuligi, zawody strzeleckie. Dużym powodzeniem cieszyły się  jednodniowe wycieczki wakacyjne z samodzielnym zwiedzaniem. W czasie weekendów zorganizowano wyjazdy do Paryża, Pragi, Budapesztu, Wiednia na Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarząd Oddziału organizuje również biesiady, babski comber. Są to spotkania z konsumpcją, na których można potańczyć, pośpiewać, wylosować fanty, wziąć udział w konkursach. Od kilku lat wszyscy członkowie ZNP mają możliwość uczestniczenia w obchodach DEN połączonych z uroczystym obiadem. Na spotkaniach Prezes Ilona Witala-Sługa informuje wszystkich o bieżącej sytuacji w oświacie, przekazuje informacje o świadczeniach dla członków ZNP oraz o imprezach związkowych. Każdy uczestnik otrzymuje prezent, a jubilaci upominki jubileuszowe. Osoby odchodzące na emeryturę, również otrzymują upominki ze związku. Co najmniej kilka razy w roku związek organizuje wyjazdy do teatru, na spektakle, operetki, recitale.

Związkowcy ze wszystkich placówek oświatowych mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach związanych z ruchu służbowego, świadczeniami emerytalnymi, z awansem zawodowym oraz w szkoleniach związanych z pracą nauczyciela, szkoleniach z prawnikiem w zakresie ZFŚS oraz w warsztatach z cyklu „Już Potrafię”.

 

             ZASIŁKI STATUTOWE

 Przyznawane po 1 roku przynależności do ZNP

  1. Z tytułu urodzenia dziecka – 350 zł
  2. Z tytułu zgonu członka rodziny (mąż, żona, rodzice, dziecko do 25 roku życia)  – 250 zł
  3. Z tytułu zgonu teściów – 100 zł
  4. Z tytułu zgonu członka ZNP – 250 zł.

            ZAPOMOGI LOSOWE

 Przyznawane po 1 roku przynależności do ZNP w kwocie od 100 do 500 zł. Zapomoga udzielana jest w związku z wydatkami związanymi z leczeniem przewlekłych lub ciężkich chorób.

            PACZKA DLA CHOREGO

Przyznawana po 1 roku przynależności do ZNP. Przyznawana powyżej 30 dni choroby w kwocie do 60 zł.