Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Szkolenia i warsztaty

  31 sierpnia odbędzie się dla naszych Członków darmowe szkolenie z awansu zawodowego. Szkolenie odbędzie się w trybie online od godz. 16.00 na platformie ZOOM . Zapraszamy wszystkich naszych Członków , którzy mają w planach ubieganie się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
  ⋅ 8 maja, godz. 16.00 – bezpłatne szkolenie dla członków ZNP „Organizacja zajęć pozaszkolnych – bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność nauczycieli”.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Konsorcjum Studiów Wyższych VARSOVIA – Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Akademię Nauk Stosowanych, Szkołę Główną Krajową w Warszawie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Instytut Studiów Podyplomowych, Instytut studiów Międzynarodowych. Filia uczelni mieści się w Piotrkowie Trybunalskim.

www.PraktyczneStudia.pl          www.docendo.edu.pl

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających tytuł LICENCJAT lub MAGISTER. Studia takie nadają nowe kwalifikacje lub podwyższają już posiadane. Proponujemy studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób, które chcą pracować w oświacie (pedagogiczne) oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu zarządzania, administracji i stosunków międzynarodowych. Studia prowadzone są z zastosowaniem technik kształcenia na odległość, co pozwala z jednej strony obniżyć koszty czesnego, a z drugiej zaoszczędzić czas studenta.  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zakładami Doskonalenia Zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu uczelnia może zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

.

Rozpoczynamy rekrutację studentów na studia podyplomowe

Semestr wiosenny – 2023 !!!

Ostatnia edycja z czesnym z roku 2022 !
Wysokość niższego czesnego obowiązuje w rekrutacji do 10 kwietnia.
Po tym terminie czesne w wysokości na rok 2023/24 zostanie zwaloryzowane o wartość +15%

wpisowe 150 zł – koniec naboru 28 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE 

– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
– Biologia w szkole,
– Chemia w szkole,
– Fizyka w szkole,
– Geografia w szkole,
– Historia w szkole,
– Informatyka z programowaniem w szkole,
– Język polski w szkole,
– Matematyka w szkole,
– Pedagogika sztuki – plastyka w szkole,
– Przedsiębiorczość w szkole,
– Przyroda w szkole,
– Wychowanie do życia w rodzinie,
– Edukacja dla bezpieczeństwa,

UWAGA:

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA – będzie realizowany wyłącznie jako jednolite studia magisterskie – studia uzupełniające realizowane w trybie indywidualnym; czas trwania – około 2 lata – szczegóły na stronie 

Kierunek EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – będzie realizowany wyłącznie jako jednolite studia magisterskie – studia uzupełniające realizowane w trybie indywidualnym; czas trwania – około 2 lata – szczegóły na stronie 

Wpisowe – 150 zł. Czesne za studia magisterskie – 2300 zł za semestr. Jednorazowa opłata za archiwizację dokumentacji – 860 zł

www.PraktyczneStudia.pl          www.docendo.edu.pl

 

Czesne za wszystkie studia płatne w miesięcznych ratach.

Zapisy na studia prowadzimy w biurze ZNP w Rybniku, ul. T. Kościuszki 5

 

       Komunikat 15

Każdy Członek ZNP naszego Oddziału otrzymuje możliwość uczestniczenia w darmowym, jednym, wybranym przez siebie, szkoleniu z przedstawionej poniżej oferty szkoleń prowadzonych przez OUPiS w Sosnowcu.

W celu dokonania rejestracji należy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 30 kwietnia br. zgłoszenie z podaniem:

 1. tematu wybranego szkolenia,
 2. imienia i nazwiska,
 3. daty i miejsca urodzenia,
 4. adresu e-mail,
 5. nr telefonu,
 6. nazwy placówki, w której jest się zatrudnionym,
 7. adresu zamieszkania.

Dane potrzebne są do wydania zaświadczenia.

Oferta szkoleniowa dla Członków ZNP
online na platformie ZOOM

 

Nie daj się zjeść, czyli wypalenie zawodowe nauczycieli.

 1. Narzędzie aktywizujące dla uczniów i nauczycieli Kreatywna Mapa Dążeń Edukacyjno- Wychowawczych.
 2. Budowanie relacji w szkole – rodzice, uczniowie, współpracownicy.
 3. „Dzika” młodzież, czyli jak pracować ze znikającym uczniem.
 4. Stresujące nauczanie zdalne i hybrydowe, czyli jak zapanować nad własnymi emocjami.
 5. Kreatywnie na zajęciach.
 6. Budowanie wizerunku szkoły i wizerunku nauczyciela w online.
 7. Canva dla oświaty, czyli jak wykorzystać darmowe narzędzie do tworzenia niesamowitych materiałów dydaktycznych?
 8. Myślenie wizualne, jako metoda motywowania oraz rozwijania kompetencji uczenia się
 9. Jak budować wizerunek nauczyciela online?
 10. Jak nie zwariować w nauczaniu zdalnym?
 11. Jak pracować z tabletem graficznym online i offline?
 12. Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczyciela i ucznia – narzędzia TiK w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 13. Jak opracować, nagrać i wykorzystać tutorial w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym?
 14. Ocenianie, testowanie czy weryfikowanie wiedzy w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym.
 15. Bezpieczeństwo uczniów. Obowiązki dyrektora i odpowiedzialność nauczycieli w czasie pandemii.
 16. Wizerunek przedszkola czyli dobry marketing w cenie.
 17. Budowanie wizerunku szkoły zaczyna się w sekretariacie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – stan prawny na dzień 01.01.2021r.

w dniu 23.03.2021 r. o godz. 12:00 – 13.45

zapisy do 19.03.2021r.

Szkolenie skierowane do Dyrektorów oraz Nauczycieli

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli z uwzględnieniem zmian od dn. 1.01.2021r.

a) Podstawy odpowiedzialności i możliwość umorzenia postępowania (nowa regulacja);

b) Przebieg postępowania wyjaśniającego;

c) Przebieg postępowania dyscyplinarnego;

d) Odpowiedzialność dyscyplinarna a kary porządkowe (nowa regulacja);

e) Obowiązki dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązków nauczycieli (nowa regulacja);

f) Kary dyscyplinarne.

g) Projektowane zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Wykładowca: mec. Tomasz Kędra

Szkolenie ZUS – Warunki do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych i kompensacyjnych dla nauczycieli
 

Oddział ZUS w Rybniku organizuje bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli, osób, które zajmują się sprawami kadrowi i rozliczeniami z ZUS oraz innych zainteresowanych tematyką. Przekazujemy szczegóły i zapraszamy do udziału:

·         Temat: Warunki do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych i kompensacyjnych dla nauczycieli          

·         Termin: 23.03.2021 r.

·         Godz. 10:00

·         Forma: online, bezpłatnie, na platformie Webex

·         Zgłoszenia (imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który prześlemy link do udziału w szkoleniu) prosimy:

– wysyłać na adres: [email protected] lub

– zgłosić telefonicznie: 32 439 11 65, kom. 502 001 216.

Czas na zgłoszenie: 22 marca 2021 r. do godz. 14:00.

Zapraszamy Członków ZNP

na szkolenie w formie WEBINARIUM

„MICROSOFT TEAMS 365 w nauczaniu zdalnym”

w dniu 3.12.2020 r. godz. 16:00 – 18:00

Szkolenie skierowane do członków Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddziału w Żorach

Program szkolenia:

Zapraszamy Członków ZNP

6 maja 2020 r. – szkolenie online „Awans zawodowy nauczycieli” o godz 15.00. Członkowie ZNP zgłaszają się mailowo. Zapraszamy

Zajęcia online. Materiały dla nauczycieli i uczniów

Zapraszamy Społecznych Inspektorów Pracy

na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach. W programie spotkanie z Prezesem Oddziału, opiekunem Komisji Ochrony Pracy przy Okręgu Śląskim i koordynatorem SIP-u. 


Zapraszamy Członków ZNP

warsztaty florystyczne – ozdoby na Święta Bożego Narodzenia,  które odbędą się 16 i 17 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w biurze ZNP. Odpłatność 10 zł + koszt materiałów.Zapisy w biurze ZNP.


Zapraszamy Członków ZNP

na szkolenie pt. „Komisje Dyscyplinarne – odpowiedzialność nauczyciela”, które odbędzie się  9 stycznia 2020 r.  o godz. 16.00. Szkolenie poprowadzi mec. Tomasz Kędra.  Miejsce szkolenia podamy w późniejszym terminie. Zapisy w biurze ZNP.


 

 

Jeżeli masz pomysł na ciekawe szkolenie, zgłoś się do nas – zorganizujemy w Żorach.