Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

ZARZĄD SAiO

kol. Dariusz Słota – przewodniczący

kol. Wiesława Jurczyk – wiceprzewodnicząca28 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach odbędzie się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza  Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Delegaci na Konferencję są wybierani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogniskach.


 

OPZZ przypomniało minister Rafalskiej o złożonym trzy lata temu wniosku o wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego. Pani minister obiecywała zająć się tą sprawą.


 

W grudniu 2018 r.  Prezes Oddziału uczestniczyła w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Żorach.  Celem spotkania było omówienie podwyżek pracowników niepedagogicznych. Dyskutowano o wysokości podwyżki: 150 lub 200 zł. Pani Naczelnik zobowiązała się przygotować skutki finansowe planowanej podwyżki.


 

14 września 2018 r. Zarząd Oddziału ZNP w Żorach wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zarezerwowanie w budżecie na 2019 roku funduszy na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych.


 

25 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie pracowników administracji i obsługi z Prezesem Oddziału ZNP w Żorach. Dyskutowano o problemach, wymieniono się doświadczeniami i informacjami z zakresu organizacji pracy i prawa.


 Spotkanie z ministrem pracy

We wtorek, 2 czerwca 2015 r. odbyło się w siedzibie ZG ZNP w Warszawie spotkanie prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sekretarzem stanu Jackiem Męciną.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące:

– wpisania do rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych dodatku za uciążliwe warunki pracy dla pracowników pedagogicznych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych,

ustanowienia w rozporządzeniu o wynagrodzeniach pracowników samorządowych jednej tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników,

– określenie przez ministra pracy i polityki społecznej maksymalnego czasu pracy z wychowankiem dla pracowników pedagogicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.


 ZNP rozmawia z MPiPS o wynagrodzeniach pracowników niepedagogicznych

Podczas  posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP, które odbyło się 11 maja 2015r. rozmawiano na temat wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Przedstawiono wyniki badania ankietowego Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w sprawie wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi. W posiedzeniu  udział wzięła pani  Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.


2014-11-26 10:04:28

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej

XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP uważa za niezbędne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia normatywnego mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt procentowy.
Warszawa, 22 listopada 2014 roku