Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023

22 czerwca 2023

Drodzy Nauczyciele, 

Drogie Nauczycielki, 

Drodzy Pracownicy oświaty! 

Pragnę Wam serdecznie podziękować za wielki wysiłek, który włożyliście w kształcenie dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic oraz za pracę na ich rzecz w mijającym roku szkolnym!  

Kończymy kolejny rok nauki pełen wyzwań, czasami trudnych sytuacji, czasami małych i większych sukcesów. Na pewno był to rok ciężkiej systematycznej pracy i codziennie podejmowanego trudu, by w bezpiecznych warunkach wykształcić kolejne pokolenia młodych obywateli i obywatelek naszego kraju. 

System oświaty, w jakim funkcjonujemy, nie ułatwia zadania. Wręcz przeciwnie. Borykamy się z wieloma problemami, które pojawiały się w wyniku kolejnych tzw. reform edukacji. To m.in. rozbudowana podstawa programowa, liczne klasy i przepełnione szkoły po likwidacji gimnazjów. To także praca w zwiększonym wymiarze, czasami nawet na dwa etaty, podejmowana by utrzymać rodzinę. To również narastająca biurokracja, nowe zadania wynikające z potrzeb uczniów i uczennic i coraz większej liczby opinii i orzeczeń. Towarzyszy nam także napięta sytuacja związana z zapowiedziami kolejnych zmian, np. likwidacji Karty Nauczyciela. Dotkliwym problemem, z którym się mierzymy jest obniżanie statusu zawodowego nauczycieli i brak poszanowania naszego zawodu.  

Mając świadomość tych trudnych warunków pracy należy tym bardziej docenić zaangażowanie Nauczycieli i Nauczycielek oraz Pracowników oświaty!

Konieczne jest docenienie Waszej pracy także wymiarze materialnym. Jako Związek nieustanie dopominamy się o to i bronimy Waszych praw!  

Edukacja, która ma moc zmieniania świata i poprawy losu konkretnych osób, jest naszą wspólną społeczną wartością i naszym wspólnym dobrem. Bez nauczycieli nie ma edukacji! Bez Pracowników oświaty nie funkcjonowałyby szkoły, przedszkola i placówki! Dlatego jeszcze raz kieruję do Was podziękowania!  

Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty odpoczynku, dobrych i bezpiecznych wakacji! 

Sławomir Broniarz /-/ 

Prezes ZNP