Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP

25 kwietnia 2024

 

– Chcemy zwrócić uwagę na nakładanie na nauczycieli kolejnych dodatkowych zadań, często wykraczających poza ich obowiązki. A także na skutki tych obciążeń w postaci zdrowotnych konsekwencji całego naszego środowiska – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej Związku 22 kwietnia 2024 roku.

Konferencja była transmitowana na facebookowym profilu ZNP i można ją obejrzeć TUTAJ.

Zawód nauczyciela wymaga wszechstronnego przygotowania, dużego poświęcenia i zaangażowania.

– Ale nauczyciel nie jest od wszystkiego. Chcemy zwrócić uwagę na kondycję tej grupy zawodowej, na to co dzisiaj określane jest mianem dobrostanu oraz na pozycję nauczycieli w całym systemie edukacyjnym – mówił prezes ZNP. – Mamy być od wszystkiego! Uczyć, wychować, mediować, negocjować, wspierać, prowadzić terapię, być psychologiem, terapeutą, opieką społeczną, animatorem kultury w szkole i gminie, gotowym do pracy 24 godz. na dobę. Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Prezes ZNP stwierdził, że w ostatnich miesiącach zaszły pozytywne zmiany, ale zabrakło działań na rzecz poprawy pozycji zawodowej nauczycieli.

– Nauczyciele również potrzebują pomocy i wsparcia. Stale rosną oczekiwania wobec edukacji i tym samym wobec nauczycieli. Ostanie lata pokazały, że w trudnych czasach zostajemy sami. Tak było chociażby w czasie pandemii czy po przyjęciu do szkół i przedszkoli ukraińskich dzieci – podkreślił. – Nie możemy być od wszystkiego. Widać ogromne obciążenie pracą, godzinami ponadwymiarowymi, a są problemy z ich rozliczaniem, dodatkowymi obowiązkami.

Widać także dużą liczbę urlopów zdrowotnych oraz dużą absencję chorobową. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 r. z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób.

Wiceprezes ZNP ZG Urszula Woźniak mówiła o warunkach pracy oraz o poczuciu bezpieczeństwa nauczycieli. Wyliczyła przykłady przepisów prawa, które świadczą o nierównym traktowaniu i dyskryminacji nauczycieli w stosunku do pozostałych pracowników. – Kolejnym problemem wymagającym szybkiego rozstrzygnięcia jest zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom za pracę podczas wycieczek szkolnych – podkreśliła.

Mówiła także o pułapce emerytur stażowych byłego już ministra Przemysława Czarnka. – Nauczyciel nabywający prawo do tej emerytury traci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia – przypomniała.

Zwróciła uwagę na niepokojące postulaty strony samorządowej związane z podniesieniem pensum. – Związek przypomina samorządom, że w przedszkolach i szkołach już widać konsekwencje niżu demograficznego. To nie jest czas na rozmowę o pensum! – powiedziała.

 

– Potrzebujemy wsparcia, chodzi o pomoc psychologiczną w szkołach dla uczniów, ale i nauczycieli. A także o wsparcie prawne, ochronę prawną. Poczucie, że edukacja jest ważna nie tylko werbalnie, ale w praktyce w rozwiązaniach prawnych (koniec z biurokracją i sprawozdaniami!) – mówił prezes Związku. – Dlatego apelujemy o rozpoczęcie prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Zadaniem Zespołu będzie wypracowywanie rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

  1. wynagradzania nauczycieli,
  2. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
  3. odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  4. emerytur nauczycieli i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  5. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Związek przesłał do MEN wykaz przedstawicieli ZNP w pracach tego Zespołu.