Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Spotkanie z parlamentarzystami w Rybniku

25 kwietnia 2023

27 kwietnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rybniku o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie otwarte z parlamentarzystami Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, Katarzyną Ueberhan, Marcinem Kulasek, Tomaszem Trelą, Arkadiuszem Iwaniakiem i Maciejem Kopcem. Podczas spotkania posłowie poinformowali o zakresie spraw, którymi się zajmują, po czym odpowiadali na pytania z sali. W swojej wypowiedzi Pani Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła konieczność przedsięwzięcia działań celem podniesienia wynagrodzeń nauczycieli, których zadaniem jest edukowanie przyszłych pokoleń. W dyskusji Pani Poseł podkreśliła merytoryczność rozmów z przedstawicielami ZNP, ich wysokie kompetencje. Kilkakrotnie zaznaczyła kluczową rolę, którą odgrywa Związek Nauczycielstwa Polskiego w kształtowaniu polskiej oświaty. Nadmieniła, że minister Czarnek próbuje zniszczyć polską oświatę i ona nie pozwoli na likwidację Karty Nauczyciela. Koleżanka Izabela Faksa-Lerch i Koleżanka Ilona Witala-Sługa podziękowały Pani Poseł Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za pomoc w przedstawianiu posłom projektów dotyczących spraw oświatowych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.  Rozmawiano nie tylko o konieczności podwyżek dla nauczycieli, ale o rencie wdowiej, pracy psychologów, problemach małych przedsiębiorstw i wielu innych.