Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”

8 grudnia 2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”

Zespół Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował dokument  “Politykę cyfrowej transformacji edukacji”, który obejmuje interwencje państwa w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Na prośbę ZNP, CTC w MEiN zorganizował spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiliśmy nasze uwagi i propozycje do tego dokumentu. W ramach jego prekonsultacji przedstawiamy też opinię przekazaną do MEiN.Opinia:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2023/12/Opinia-ZNP-prekonsultacje-polityka-cyfrowej-transformacji.pdf