Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu

24 czerwca 2021

Lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. ZNP w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań. Nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim […]

Czytaj...

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021

24 czerwca 2021

W związku z wywiadem „Czas na porządki w karcie. Czarnek: Status zawodowy nauczyciela musi ulec zmianie” opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 21.06.2021 r., w którym minister edukacji – w kontekście przyznania medalu Komisji Edukacji Narodowej Sławomirowi Broniarzowi w 2000 roku (za czasów rządu AWS-UW) – używa wobec prezesa ZNP określenia „aktywny polityk lewicy” informujemy, że: […]

Czytaj...

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 21 czerwca 2021 r. ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym

24 czerwca 2021

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym, podziela krytyczne oceny w tej sprawie wyrażane przez miedzy innymi – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz organizacje samorządowe. Proponowane założenia zmian w ustawie – Prawo oświatowe w zakresie nadzoru pedagogicznego zostały zamieszczone w “Wykazie prac legislacyjnych i programowych […]

Czytaj...

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.

24 czerwca 2021

ZNP nie będzie uczestniczył w kolejnej turze rozmów z MEiN 18 czerwca w sprawie oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły. Domagamy się poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji. Ostateczna decyzja o dalszym udziale przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty zostanie podjęta 21 czerwca br. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu […]

Czytaj...

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli 16.06.2021

17 czerwca 2021

ZNP odrzucił propozycje MEiN w zakresie wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli. Zaproponowaliśmy inicjatywy zwiększające pensje i prestiż zawodu. To gotowe projekty ustaw przygotowane przez ZNP – obywatelskie inicjatywy: „Godne płace” „Pensje nauczycieli z budżetu państwa”. więcej:

Czytaj...

Podpisz petycję!!!

15 czerwca 2021

Petycja ZNP ws. wstrzymania prac nad reformą edukacji włączającej 1 czerwca 2021 r. rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja – w formie elektronicznej – jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych i samorządowych. O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera […]

Czytaj...

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. awansu zawodowego nauczycieli

14 czerwca 2021

10 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. więcej:

Czytaj...

Rozmowy w MEiN nt. awansu zawodowego

14 czerwca 2021

Dzisiaj, 10 czerwca 2021 r. odbędzie się spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. więcej:

Czytaj...

LIST ZNP DO SZEFA MEiN przed rozmowami 10.06.2021

10 czerwca 2021

Warszawa, 9 czerwca 2021 r. Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na pismo z 4 czerwca br. nr DWST-WPZN.002.1(5).2021.AB uprzejmie informujemy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił swoje stanowisko do propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników […]

Czytaj...

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

8 czerwca 2021

8 czerwca 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu […]

Czytaj...

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP