Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Spotkanie Komitetów Strajkowych

12 czerwca 2019

Ciąg dalszy pracy Komitetów Strajkowych, dzisiaj tj. 17 czerwca odbyło się spotkanie, tym razem Zarządu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Dyskutowano  nad propozycjami wypracowanymi przez przedstawicieli administracji i obsługi na spotkaniu 11 czerwca. Przeanalizowano wykaz stanowisk obowiązujący w naszych placówkach z rozporządzeniem o pracownikach samorządowych. Poruszano problemy, które występują we wszystkich placówkach a można by […]

Czytaj...

Nowe Władze ZNP w Oddziale w Żorach

29 maja 2019

18 maja 2019 r. odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborca. Wybrano Prezesa kol. Ilonę Witalę-Sługę, 34-osobowy Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną i Delegatów na Konferencję Okręgową. Na zebraniach i konferencjach Sekcji wybrano nowe zarządy, przewodniczącą Sekcji Wychowania Przedszkolnego została kol. Aneta Poniatowska, przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów została kol. Maria Wiśniewska, przewodniczącą nowo  powołanej sekcji – […]

Czytaj...

Informacja dla strajkujących

30 kwietnia 2019

Koleżanki i Koledzy Informuję, że w dalszym ciągu trwają konsultacje i rozmowy z Dyrektorami, dotyczące możliwości rozłożenia potrąceń na raty, otrzymania zapomogi losowej z ZFŚS, czy wcześniejszej wypłaty świadczenia urlopowego. Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 15 maja będzie podejmował decyzje dotyczące możliwości wypłaty zapomogi losowej ZNP osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej, abyśmy przynajmniej w […]

Czytaj...

Posiedzenie Zarządu Oddziału i przedstawicieli Komitetów Strajkowych

25 kwietnia 2019

Zapraszam członków Zarządu Oddziału ZNP w Żorach i przedstawicieli Komitetów Strajkowych na spotkanie, które odbędzie się  26 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach na os. Pawlikowskiego. Obecność członków Zarządu jest obowiązkowa. Ilona Witala-Sługa Prezes Oddziału ZNP w Żorach

Czytaj...

Strajk od 8 kwietnia 2019 r.

4 kwietnia 2019

Zapomogi dla strajkujących, którzy znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej 1/ dla osób, które nie należą do związków zawodowych – „Komisja ds. Pomocy Materialnej” odpowiedni druk, minimum 9 dni strajku, dokumenty potwierdzające zdarzenie, dostarczyć do biura ZNP 2/ dla członków ZNP z Oddziału w Żorach: odpowiedni druk zapomogi losowej, 14-13 dni strajku i 1 z […]

Czytaj...

SEiR i SPAiO

27 marca 2019

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów odbędzie się 27 marca br. o godz 14.00 w Europejskim Domu Przyjęć.   Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi odbędzie się 28 marca br o godz 16.00 w Szkole Podstawowej nr 13 w ŻORACH

Czytaj...

Wyniki referendum

25 marca 2019

Od 18 do 22 marca br. w placówkach przeprowadzane zostało referendum strajkowe. Komisje referendalne dostarczyły wyniki, wg których strajk odbędzie się we wszystkich placówkach oświatowych w Żorach.

Czytaj...

Przypominamy, co Anna Zalewska zabrała nauczycielom

19 marca 2019

Czytaj...

Praca biura ZNP

6 lutego 2019

Od dnia 7 lutego 2019 r. przed przyjściem do biura ZNP proszę o kontakt telefoniczny pod nr 607 268 578 w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania. Niedogodność powstała ze względu na nieobecność pracowników w godzinach pracy biura, która jest spowodowana prowadzeniem kampanii sprawozdawczo – wyborczej, procedur sporu zbiorowego, zaplanowanymi wcześniej spotkaniami i L-4 Sekretarza.   Przepraszamy […]

Czytaj...

Brak postępu w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

4 lutego 2019

Styczeń 31, 2019 31 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zakończyła się kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019. W rozmowach uczestniczyła minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć. Stronę związkową reprezentowali: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele oświatowej „Solidarności”. Minister Anna Zalewska nie przedstawiła […]

Czytaj...

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP