Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

NNW pracowników oświaty i ich rodzin „Bezpieczna Rodzina”

8 czerwca 2017

Ubezpieczenie od Nagłych Nieszczęśliwych Wypadków

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA wraz ze STU Ergo Hestia SA stworzyła program ochrony ubezpieczeniowej z myślą o potrzebach pracowników oświaty i ich rodzin (współmałżonków, partnerów oraz dzieci w wieku od urodzenia do 30 r.ż.).

BEZPIECZNA RODZINA to konkurencyjny na rynku produkt zarówno pod względem szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki. To gwarancja ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków dla rodziców i dzieci – w domu, pracy, szkole oraz podróży.

Korzyści z uczestnictwa:

Pakiet OCHRONA W PODRÓŻY na terenie Europy
Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki powinien być plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Program BEZPIECZNA RODZINA zapewnia ubezpieczonym kompleksową pomoc i wsparcie finansowe na wypadek takich właśnie zdarzeń:

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

*Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie SWU dla Pracowników Oświaty „OCHRONA W PODRÓŻY”.

Koszt:  8,75 zł/osobę lub 11,25 zł z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu.

Jeżeli jesteś zainteresowany to zadzwoń tel. 607 268 578 lub 32/43 42 262.