Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Odpowiedź GIS na zapytanie ZNP

14 grudzień 2020

Miesiąc temu prezesi placówek przedszkolnych zgłosili problem udziału w zajęciach dzieci, których rodziny przebywają na kwarantannie, problem ten został zgłoszony w Zarządzie Głównym. W załączniku przesyłamy odpowiedź GIS na powyższe zapytanie.

2020.12.01 – wystąpienie ZNP do Głównego Inspektora Sanitarnego (przedszkola)

Odpowiedź na wystąpienie ZNP GIS