Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Planowanie rozwoju zawodowego

24 sierpnia 2020

ZNP ZG Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Chorzowie www.oupischorzow.pl

PLACÓWKA AKREDYTOWANA DECYZJĄ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

NR KO.OA.0211/11/05 z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Zaprasza na szkolenia w formie WEBINARIUM

25.08.2020r. (wtorek) godz.15:30 – Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego

26.08.2020r. (środa) godz.15:30 – Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

09.09.2020 r. (środa) godz:15:30 – Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Koszt szkolenia – 70 zł dla członka ZNP – 40 zł

Program szkoleń, czas trwania oraz szczegółowe informacje umieszczone są na stronie placówki www.oupischorzow.pl.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy przesłać akces mailem na adres: szkolenia@oupischorzow.pl – podając imię i nazwisko, termin szkolenia oraz placówkę, w której nauczyciel pracuje. Każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszenia oraz instrukcję o dalszym postepowaniu.

Z pozdrowieniami

Dyrektor Filii OUPiS

Ewa Niedbała