Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Posłowie PiS odrzucili dobry projekt dotyczący postępowań dyscyplinarnych

5 marca 2020

4 marca podczas posiedzenia sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego posłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucili w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela autorstwa Lewicy (druk sejmowy 245), dotyczący postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Projekt ten został złożony z inicjatywy ZNP.

Podczas posiedzenia posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła poprawkę dotyczącą wydłużenia czasu przeznaczonego na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka z 3 do 14 dni.

Niezrozumiała to decyzja, ponieważ poprawka ta miała na celu upodmiotowienie dyrektora, który mógł ocenić zasadność stawianych nauczycielowi zarzutów. Naprawiała zapisy ustawowe przyjęte w 2019 r.

Decyzja ta jest również o tyle zaskakująca, że w czasie sejmowej dyskusji posłowie PiS, przedstawiciele MEN i Rzecznika Praw Dziecka przychylnie odnosili się do propozycji zawartych w tym projekcie.

Odrzucając projekt ustawy poseł wnioskodawca z PiS nie podał żadnego merytorycznego uzasadnienia swojego wniosku.