Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Ubezpieczenie NNW Członków ZNP – nowe wysokości składek

6 grudnia 2017

Do 5 stycznia w biurze ZNP są przyjmowane zapisy na ubezpieczenie Nagłych Nieszczęśliwych Wypadków dla Członków ZNP w kwocie 45 zł/rok z sumą ubezpieczenia 40 000 zł lub 20 zł/rok na sumę ubezpieczenia 16 000 zł. RÓŻNICĘ w wysokości składki proszę jak najszybciej donieść Prezesowi Ogniska lub do biura.