Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

wiek emerytalny a przejście na emeryturę nauczycielską

14 styczeń 2016

Wysłuchanie publiczne w sprawie wieku emerytalnego

12 stycznia w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).

Projekt ustawy wprowadza normę ustalającą wiek emerytalny na poziomie co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie uchyla przepisy określające „ścieżkę dojścia” do wieku emerytalnego 67 lat.

Zmiana wieku przechodzenia na emeryturę ma istotne znaczenie dla niektórych nauczycieli ubiegających się o świadczenie emerytalne na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Uczestniczący w wysłuchaniu publicznym przedstawiciel ZNP wnioskował o wprowadzenie odpowiedniego przepisu przejściowego umożliwiającego skorzystanie zainteresowanym nauczycielom z prawa do przejścia na emeryturę w oparciu o art. 88 Karty (emerytura liczona na „starych” zasadach).